Zarobki w kraju

Zarobki w kraju

Migracje zarobkowe mają swoje plusy i minusy. Dla przeciętnego polaka oznacza to poszerzenie rynku pracy, możliwość poznania nowej kultury i języka. Kapitał zgromadzony za granicą najczęściej wraca do Polski. Ponadto zwożony jest także kapitał kulturowy, który nie sposób określić miarą pieniądza. Do minusów migracji zarobkowej należy zaliczyć masowy wyjazd za lepszymi zarobkami fachowców i najlepiej wykwalifikowanych pracowników wielu niezwykle ważnych branży. W konsekwencji doprowadzić to może do sytuacji w której zabraknie specjalistów np. w placówkach medycznych, branży budowlanej, czy w szkolnictwie co negatywnie odbije się na przeciętnym Polaku w kraju. Wysokość zarobków w Polsce w wyniku globalizacji najprawdopodobniej będzie się zwiększać. Aktualnie idzie zauważyć trwałą tendencję, iż kapitał kieruje się tam gdzie jest najmniejszy poziom ryzyka i koszty pracy są najmniejsze. Konsekwencją tego powinno być stopniowe wyrównywanie się zarobków w Unii Europejskiej. Poziom płac w państwach gdzie obywatele osiągają najwyższe zarobki, będzie warunkowany przez poziom płac państw w których zarabia się niewiele. W wyniku tego procesu największe obawy mogą mieć najbogatsze państwa europy zachodniej, do których Polska nie należy. Oprócz wyrównywania się zarobków pod wpływem globalizacji, wyrównywać się będą także ceny rynkowe w większości jego segmentów.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.