Wyższe szkoły bankowe

Wyższe szkoły bankowe

Bankowość, ekonomia, finanse, zarządzanie, marketing są nadal jednymi z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Studenci wyższych szkół bankowych, jak i uczelni uniwersyteckich zapoznają się na nich z działalnością instytucji bankowych, rodzajami banków, uzyskują informacje na temat zarządzania placówką i obrotu pieniędzmi, na temat usług świadczonych przez banki oraz nabierają doświadczenia podczas praktyk w ich wykonywaniu. Do wyboru jest wiele węższych specjalizacji, np. księgowość, kredyty, doradztwo, lokaty, konta bankowe, ubezpieczenia, inwestycje. Ważnym kierunkiem jest także marketing i jego zastosowanie w branży bankowej. Od dobrej reklamy bowiem i skutecznego rozpowszechnienia informacji na temat świadczonych usług, promocji, które przekładają się na zainteresowanie ofertą i wybór danej placówki, zależą obroty i przyszłość banku. W branży finansowej ważny jest też nacisk kładziony na zagadnienia informatyczne. Są one niezbędne nie tylko w dokonywaniu operacji finansowych i obsłudze klienta, ale także w coraz bardziej rozpowszechnionym świadczeniu usług drogą internetową. Nie ma możliwości wykonywania pracy w banku bez znajomości prawa bankowego, jak i cywilnego, ustaw, rozporządzeń ministerialnych i przepisów regulujących procedury finansowe. Niezbędna jest też znajomość kwestii unijnych, zwłaszcza związanych z dofinansowaniem różnego typu projektów. Ważna jest umiejętność analizy i oceny istniejącego ryzyka towarzyszącego obrotowi środkami pieniężnymi.

[Total: 2    Average: 3.5/5]

Both comments and pings are currently closed.