Windykacja długów

Windykacja długów

Jednym z problemów, z jakim borykają się banki i działania na rzecz których są określone w ich statucie jest windykacja niespłaconych należności w ramach kredytów i pożyczek. Banki starają się zabezpieczać przed tego typu sytuacjami w wieloraki sposób. Jednym z nich są zapisy w księgach wieczystych na rzecz banku, tzw. hipoteki i przejmowanie majątku lub firmy w wypadku niewypłacalności kredytobiorcy. Innym są ubezpieczenia kredytów oraz wszelkiego typu poręczenia, złożone przez osoby trzecie deklaracje spłaty długu w miejsce osoby zainteresowanej. Jeszcze innym jest nakładanie dodatkowych opłat – odsetek, kar, nakaz natychmiastowego, jednorazowego oddania reszty kwoty. Istnieje Krajowy Rejestr Długów i Dłużników, w którym podane są dane osobowe osób zalegających z opłatami należności, odsetek i nałożonych kar. Tacy ludzie są napiętnowani, mają uniemożliwioną drogę do uzyskania jakichkolwiek pożyczkowych i kredytowych świadczeń z banków (nie licząc nowości rynkowych, tzw. kredytów chwilówek). Banki wkraczają też na drogę prawną, jeżeli nie skutkują upomnienia i kary. W ostateczności dochodzi wtedy do uzyskania prawomocnego wyroku i na mocy sądowego pozwolenia komornik dokonuje zajęcia majątku dłużnika, jego wyceny, następnie odbywa się licytacja i uzyskane w ten sposób pieniądze trafiają z powrotem do instytucji, która udzieliła wsparcia finansowego. Nieuczciwy klient zaś może otrzymać wyrok w zawieszeniu lub trafić do więzienia.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

Both comments and pings are currently closed.