Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy

Istnieje wiele metod gromadzenia pieniędzy, ich oszczędzania i lokowania. Można je w coś zainwestować, np. w papiery wartościowe, w zakup jakiejś nieruchomości, aby przynosiły zyski i ulegały zwielokrotnieniu, można je także umieścić w banku. Służą temu rachunki i konta bankowe o charakterze oszczędnościowym, z różnym oprocentowaniem w zależności od powierzonej na przechowanie kwoty. Otwiera się je na zlecenie klienta i umieszcza na nich posiadaną nadwyżkę, która nie jest w użyciu. Są przeznaczone dla osób fizycznych. Można oszczędności ulokować na pewien czas, bez dostępu do nich, można połączyć zwykły rachunek z oszczędnościowym i mieć stały dostęp do swoich pieniędzy, dokonywać wypłat i wpłat w zależności od możliwości i potrzeby. Jest to forma bezpiecznego przechowywania i przewidywalna co do stopy oprocentowania i zwiększenia sumy ulokowanej na koncie. Rachunki oszczędnościowe są oprocentowane wyżej niż konta bankowe bieżące, bo nie notują tak szybkiego przepływu pieniędzy. Są korzystniejsze niż lokata. To wpłata np. na trzy miesiące, pół roku, rok. W razie wcześniejszego wycofania kwoty przed upływem określonego w umowie terminu klient traci część pieniędzy z oprocentowania. W przypadku rachunku nie potrąca się nagromadzonych odsetek. Pieniądze zainwestowane w giełdę można łatwo stracić w dzisiejszej dobie kryzysu finansowego. Przekonuje do założenia rachunków także prosta procedura, która nie wymaga wielkich starań, dokumentacji ani specjalistycznej wiedzy.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

Both comments and pings are currently closed.