Rachunek bankowy

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy, jest to umowa pomiędzy bankiem a klientem. Bank zobowiązuje się do przechowywania powierzonych mu pieniędzy klienta. Klient zobowiązuje się do dokonywania ewentualnych opłat za prowadzenie takiego rachunku oraz generalnie do przestrzegania podpisanego regulaminu banku. W ramach rachunku bankowego, można wyróżnić rachunek bieżący. Jest on prowadzony dla podmiotów gospodarczych, w celu prowadzenia rozliczeń. Na rachunek bieżący wpływają otrzymane należności, oraz regulowane są zobowiązania wobec innych podmiotów. Odpowiednikiem rachunku bieżącego dla osób fizycznych jest rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. Na rynku, występuje także rachunek lokat terminowych, który polega na przechowywaniu przez bank powierzonych mu pieniędzy na wyznaczony czas. Rachunek ten jest wyżej oprocentowany, co jest korzyścią dla właściciela tych środków pieniężnych. Rachunek oszczędnościowy zakładany jest dla osób fizycznych. Osoba wpłaca na ten rachunek nadwyżkę finansową, w celu gromadzenia oszczędności. Właściciel rachunku, po podpisaniu umowy, dostaje książeczkę oszczędnościową. Rachunek walutowy zakładany jest, aby było możliwe prowadzenie rachunku w walucie obcej w polskim banku.

[Total: 2    Average: 4.5/5]

Both comments and pings are currently closed.