Poręczenie kredytu

Poręczenie kredytu

Wiele banków wymaga deklaracji dodatkowej osoby i opatrzenia wniosku kredytowego podpisem poręczyciela, inaczej żyranta. To człowiek, który bierze na siebie odpowiedzialność uiszczania kolejnych rat w przypadku, gdyby z różnych względów kredytobiorca tego zaniechał. W ten sposób dokonuje się osobistego zabezpieczenia długu. Najczęściej poręczenie dotyczy udzielania pomocy gotówkowej – pożyczek i kredytów. Odpowiedzialność za spłatę zobowiązania w przypadku osoby poświadczającej jest zmienna, może dotyczyć tylko jednej raty, może się to okazać reszta kwoty z dodatkowymi odsetkami, czyli w ostatecznym rozrachunku dużo większa wartość niż sama pożyczona suma pieniędzy. Aby uniknąć tego typu sytuacji należy w umowie sporządzanej przez banki jasno określić rolę poręczyciela i elementy, za które bierze odpowiedzialność. W wypadku gdyby kredytobiorca bez wiedzy poręczyciela próbował zmienić warunki umowy i rozszerzyć tym samym odpowiedzialność osoby trzeciej, takie działanie nie ma mocy prawnej. Potrzebna jest na to kolejna zgoda żyranta. Inaczej rzecz ma się w kwestii kredytów odnawialnych. Ważne jest, aby zastrzec w umowie natychmiastowe powiadamianie poręczyciela o wszystkich zaległościach i nieprawidłowościach, co pozwoli uniknąć dodatkowych procentów do spłaty i kar. Należy dobrze przemyśleć decyzję o podjęciu się takiego zobowiązania, zwłaszcza jeśli chodzi o dużą kwotę pieniędzy i mieć ograniczony kredyt zaufania, nawet w przypadku dobrze znanych ludzi.

[Głosów:2    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.