Polecenie przelewu

Polecenie przelewu

Polecenie przelewu polega na wydaniu polecenia określonemu bankowi, aby przelał wskazaną kwotę pieniężną z rachunku bankowego osoby zlecającej, na określone konto bankowe. Polecenie to może zostać zrealizowane, jeśli na rachunku bankowym zlecającego jest wystarczająca wysokość środków pieniężnych. Polecenie przelewu realizowane jest tego samego dnia lub dnia następnego. Zrealizowany przelew nie może zostać anulowany. Polecenie przelewu stanowi formę rozliczeń bezgotówkowych. Można je zlecić bankowi przez Internet, telefonicznie lub przez wypełnienie papierowego druku. Z takiej formy rozliczeń mogą korzystać zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Warunkiem jest posiadanie rachunków bankowych przez zlecającego przelew i osobę, na rzecz, której przelew zostanie zrealizowany. Polecenie przelewu może odbywać sią w ramach jednego banku, zazwyczaj taka usługa bankowa jest bezpłatna. Natomiast, jeżeli w przelewie biorą udział dwa różne banki, to taka usługa objęta jest już opłatą bankową. W poleceniu przelewu należy wskazać dokładne dane osoby, na rzecz, której zrealizowany będzie przelew bankowy. Ponadto, należy wpisać numer rachunku bankowego odbiorcy przelewu oraz dokładną kwotę przelewu.

[Total: 2    Average: 3.5/5]

Both comments and pings are currently closed.