Oprocentowanie bankowe

Oprocentowanie bankowe

Jakiekolwiek transakcje czy operacje finansowe, które odbywają się przy pośrednictwie banku są objęte dodatkowymi kosztami z racji świadczenia usług przez placówkę. W przypadku kredytów, pożyczek, rachunków oszczędnościowych, lokat będzie to oprocentowanie dwojakiego rodzaju, nakładane na klienta celem spłaty lub wypłacane mu przez banki z racji powierzenia swoich funduszy na przechowanie. Odsetki wypłacane są z reguły niższe aniżeli te pobierane od użytkowników i stanowią źródło dochodów instytucji. Naliczanie procentu na rachunkach odbywa się od dnia po wpłacie do momentu wypłaty środków. Lokaty są stale oprocentowane na czas przewidywany przez umowę. Oprocentowanie kredytów może być stałe i zmienne. Banki jednak w większości przypadków posługują się stałą kwotą. Ważny jest czas, na jaki się daną sumę pożycza albo lokuje, jej waluta. W przypadku kredytu wypadkową oprocentowania są marża banku (ustalana indywidualnie) i stopa referencyjna. Wśród odsetek występują odsetki proste, składane, dyskonto i naliczane w sposób ciągły. Ich wielkość liczy się uwzględniając stopę procentową, wielkość kapitału i czas udostępnienia środków. Odsetki za zwłokę w spłacie są przeliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Dostępne są internetowe kalkulatory oprocentowania, które pozwalają przeliczyć stosunek pobranej kwoty do należności za jej udostępnienia, porównać ze sobą oferty, jakie prezentują banki i wybrać dla siebie najkorzystniejsze rozwiązanie.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

Both comments and pings are currently closed.