Operacje bankowe

Operacje bankowe

Operacje bankowe nazywane są czynnościami bankowymi. Ogólnie są to usługi i produkty, jakie bank ma w swej ofercie. Operacje bankowe odbywają się pomiędzy bankiem a jego klientami, którymi mogą być osoby fizyczne, podmioty gospodarcze. Mają one zazwyczaj charakter finansowy. Operacje bankowe można podzielić na aktywne, pasywne, pośredniczące. Operacje aktywne polegają na udzielaniu przez bank, kredytów, pożyczek. Zalicza się do nich także zakupy papierów wartościowych. Generalnie, operacje aktywne polegają na wykorzystywaniu przez bank środków pieniężnych powierzonych mu przez klientów. Operacje pasywne polegają na przyjmowaniu środków pieniężnych przez bank. Mogą mieć formę depozytów. Banki mogą także emitować własne papiery wartościowe. Do operacji pośredniczących zaliczane jest prowadzenie rachunków bankowych dla klientów, wykonywanie rozliczeń pieniężnych. Operacje pośredniczące to wszystkie operacje zlecane przez klienta, a wykonywane przez bank. Koszt i ryzyko związane z operacjami pośredniczącymi ponosi klient. Na rynku występują także inne operacje niesklasyfikowane do żadnej grupy z powyższych. Należą do nich usługi o charakterze doradczym, udostępnianie skrytek bankowych.

[Total: 2    Average: 3/5]

Both comments and pings are currently closed.