Lokata terminowa

Lokata terminowa

Lokata terminowa jest umową pomiędzy bankiem a klientem. Umowa ta podpisywana jest na czas określony. Polega ona na przyjmowaniu od klientów określonych środków pieniężnych. Następnie, po upływie określonego czas, bank zwraca klientowi tę kwotę powiększoną o kwotę odsetek uzyskanych z tej lokaty. Kwota odsetek zależy od wysokości oprocentowania lokaty oraz częstotliwości dokonywania kapitalizacji odsetek. Wysokość oprocentowania danej lokaty uzależniona jest przede wszystkim od czasu trwania lokaty. Oprocentowanie lokaty może być stałe lub zmienne. Stałe oprocentowanie stosowane jest najczęściej w przypadku lokat zakładanych na krótszy okres. Natomiast, zmienne oprocentowanie dotyczy lokat zawieranych na dłuższy czas. Oczywiście nie jest to regułą. Właściciel lokaty zobowiązuje się do niewypłacenia środków pieniężnych powierzonych bankowi, przed upływem terminu zakończenia trwania lokaty. Można ją podzielić na odnawialną i nieodnawialną. Odnawialna lokata jest automatycznie odnawiana po upływie określonego czasu. Nieodnawialna lokata polega na oddaniu środków pieniężnych właścicielowi. Jest to bardzo popularny i bezpieczny sposób lokowania pieniędzy, gwarantujący osiągnięcie zysku.

[Total: 2    Average: 4.5/5]

Both comments and pings are currently closed.