Kredyty dla firm

Kredyty dla firm

Banki oferują wiele rozwiązań dla osób fizycznych, ale również dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Mogą oni złożyć dokumenty o przyznanie kredytu hipotecznego dla firm, kredytu inwestycyjnego, obrotowego, pomostowego, płatniczego, preferencyjnego, dotacji ze środków Unii Europejskiej. Kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym może wziąć firma, która działa już przynajmniej pół roku. Kwotę przeznacza się tedy na bieżące inwestycje, działalność. Inwestycyjny pokrywa zakup środków trwałych, budowę, rozbudowę zaplecza i lokalu, modernizację firmy, niezbędne zakupy, np. licencji.Jest to udzielenie pomocy długoterminowej. Kredyt obrotowy jest przydzielany przez banki na krótki okres czasu i przeznaczony za zabezpieczenie potrzeb natychmiastowych, np. zaopatrzenie w produkty czy materiały. Kredyt pomostowy jest wypłacany do momentu przyznania właściwego kredytu, o który wnioskuje przedsiębiorstwo. Pozwala na pokrywanie kosztów zamierzonych planów. Jest to krótkie wsparcie, jego spłata odbywa się z pieniędzy przyznanych przez banki w kredycie. Kredyt płatniczy dotyczy rachunku bieżącego, jest nieodnawialny. Preferencyjne z kolei wspierają działania prowadzone na wsi. Finansuje się z nich modernizację gospodarstw, zakup sprzętu, hodowlanych zwierząt, gruntów pod uprawę ziemi, urządzenie systemu produkcji. Można też skorzystać z proponowanej i szeroko wykorzystywanej pomocy unijnej w postaci krótko- lub długoterminowego kredytu.

[Total: 0    Average: 0/5]

Both comments and pings are currently closed.