Kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumpcyjny

Jednym z rodzajów pomocy finansowej udzielanej klientom przez bank jest przyznanie kredytu konsumpcyjnego. Dotyczy to sytuacji, w której osoba fizyczna potrzebuje w szybkim czasie pewnej ilości gotówki, jednak nie tak dużej jak np. w przypadku zakupu mieszkania. Musi to być osoba pełnoletnia, o stałym źródle dochodu. Jest udzielany na cele bezpośredniego spożytkowania, nie na cele gospodarcze, na dokonanie jakiegoś zakupu towaru lub usługi, np. samochodu, pralki, opłacenia remontu, wyjazdu itp. Banki sprawdzają zdolność kredytową klienta, jego źródło dochodu. Brana jest też pod uwagę przeszłość kredytowa danej osoby. Można go uzyskać w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Wstępne formalności można załatwić przez Internet. Decyzja zapada w jeden dzień roboczy, czasem szybciej. Nie trzeba tu dokonywać wkładu własnego. Niemal od razu po pozytywnej decyzji w sprawie wniosku o przyznanie funduszy zostają wydane pieniądze. Umowa może zawierać informacje o rzeczy lub usłudze, jej cenie, proporcji między wkładem własnym a kwotą kredytu. Nie musi być też tego zapisu. Wysokość raty nie zmienia się przez cały okres spłaty. Kredyt powinien być uiszczony przed upływem terminu, jaki określa się w zawieranej umowie. Istnieją też kredyty spłacane z odsetkami jednorazowo. W przypadku, gdy nie zapłaci się raty banki naliczają dodatkowe odsetki. Dwie nieopłacone raty pod rząd to kolejne kary i nakaz natychmiastowego zapłacenia pozostałej kwoty długu.

[Total: 2    Average: 4/5]

Both comments and pings are currently closed.