Kredyt dla państw

Kredyt dla państw

Jednym z najistotniejszych problemów spowodowanych procesem globalizacji, nie tylko dla Polski ale prawdopodobnie dla wszystkich krajów świata są rosnące nierówności społeczne wynikające z działalności wielkich korporacji transnarodowych. W wyniku globalizacji wykres struktury zarobków coraz bardziej się zwęża i wydłuża w górę co oznacza że kurczy się klasa średnia, a przepaść miedzy najbogatszymi a biednymi robi się coraz większa. Sytuacja taka obciąża budżet państwa, ponieważ zwiększają się wydatki socjalne. Nie zahamowanie tej tendencji może doprowadzić do tak wysokich wydatków na fundusze socjalne iż zaczną być niemożliwe do pokrycia. W wyniku czego coraz większa grupa najbiedniejszych Polaków nie będzie mogła ubiegać się o wspomogę od państwa. Korporacje jak na razie za konsekwencje społeczne wynikające z ich działalności nie muszą brać żadnej odpowiedzialności. Przy realizowaniu swoich planów uwzględniają jedynie czynniki ekonomiczne. Proces globalizacji niesie dla Polski wiele strat i zysków, ale jeszcze więcej wyzwań. Ciężko określić ogólny bilans globalizacji dla Polski i Polaków. Szala jednak wydaje się przechylać na stronę większej ilości strat niż zysków. Nasileniu ulegają tendencje stwarzający liczne niebezpieczeństwa dla stabilności gospodarczej i politycznej kraju.

[Total: 0    Average: 0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.