Kredyt a pożyczka

Kredyt a pożyczka

Często wiele osób myli pojęcie pożyczki i kredytu. Pożyczka polega na udzieleniu na określonych zasadach pewnej kwoty pieniędzy lub przedmiotów na ustalony czas. Może być on też nieokreślony z góry, ale w tej sytuacji w momencie zażądania zwrotu klient jest zobowiązany do oddania długu w przeciągu sześciu tygodni. W przypadku kredytu w grę wchodzą tylko środki pieniężne, należy też w dokumentacji ściśle określić, na jaki cel dana kwota zostanie przeznaczona. W wypadku pożyczki nie jest to wymagane w procedurze jej przyznawania. Kredyt jest obowiązkowo obłożony odsetkami, w sytuacji świadczenia pożyczki nie muszą się one pojawić. Umowę o przyznanie pożyczki regulują przepisy prawa cywilnego, natomiast kredytu prawa, jakim kierują się banki. Pożyczki można udzielić na zasadzie ustnego porozumienia, kredyt musi być udzielony zawsze w formie pisemnej, ze względu na jego dużą kwotę. Umowa o kredyt jest bardziej sformalizowana. Kredyt mogą przyznać jedynie banki, natomiast umowę pożyczki można zawrzeć z każdym człowiekiem. Osoba udzielająca pożyczki nie ma prawa wglądu w sposób spożytkowania przekazanej sumy, natomiast w przypadku kredytu może nastąpić kontrola wykorzystania udzielonych środków. Pożyczka dokonuje się łącznie z przeniesieniem praw własności do danej sumy czy rzeczy na osobę klienta, kredyt natomiast jest tylko oddawaniem kwoty na pewien czas, pod kontrolą i na ściśle określonych warunkach. Banki chętniej udzielają kredytów niż pożyczek, gdyż odnoszą z tego korzyści finansowe.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

Both comments and pings are currently closed.