Kaizen

Kaizen

Metoda Kaizen opiera się na nieustannym doskonaleniu. Powstała w Japonii i w znaczący sposób wpłynęła na sukces konkurencyjny tamtejszej gospodarki. Patrząc na tempo w jakim rozwija się Japonia i jakość produktów, które oferuje można przyjąć, że Kaizen w biznesie jest skuteczny. Obecnie, jest to jedna z najlepszych metod, które stosują przedsiębiorstwa, by motywować swoich pracowników. Tradycyjne podejście do produkcji masowej eliminuje zupełnie indywidualizm pracownika. Traktuje się go jak element maszyny, a nie jak odrębnie funkcjonujący byt zdolny oceniać i podejmować decyzje. W związku z tym spada produktywność i motywacja do pracy takiej osoby. Zazwyczaj kończy się to syndromem wypalenia zawodowego. By tego uniknąć należy zaangażować pracownika w system produkcji. Warto również zainwestować w doskonalenie kadr. Podnosząc kwalifikację osób zatrudnionych zwiększamy ich wydajność. Firma nie tylko zyskuje w oczach rynku, klientów, ale przede wszystkich tych, którzy na ten sukces pracują. Wzrasta przywiązanie zatrudnionego do miejsca pracy. Kaizen odnosi się do każdego aspektu działania przedsiębiorstwa i wpływa na wszystkie elementy procesu produkcji.

[Total: 2    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.