Inna waluta kredytu

Inna waluta kredytu

Banki dopuszczają wzięcie kredytu w rodzimej walucie lub też w walucie innych krajów. Kredyt w złotówkach jest wyżej oprocentowany, ale bardziej przewidywalny i stabilniejszy. Kredyt w obcych pieniądzach cechuje niższy procent od otrzymanej kwoty, ale za to wiąże się z niepewnością przyszłości i koniecznością stałej obserwacji rynku walut. Jest to ryzykowne zwłaszcza w przypadku obecnego światowego kryzysu gospodarczego. Korzystny kurs w momencie wzięcia kredytu może się bowiem diametralnie zmienić i doprowadzić do sytuacji, w której konieczne będzie oddanie dużo większej kwoty aniżeli ta pobrana z banku. Może dojść też do sytuacji odwrotnej, kiedy kwota będzie niższa od początkowej. Nie wszystkie banki proponują mniejsze oprocentowanie, a co za tym idzie wzięcie większej ilości pieniędzy. Niektóre, chcąc się zabezpieczyć przed zmianą kursu, obliczają ratę jak dla tego w złotówkach, żeby zniwelować ryzyko. Możliwe jest zawsze przewalutowanie kredytu. Jest to forma mało korzystna ze względu na bankowe prowizje i obliczaną wedle własnych przeliczników różnicę kursową walut – spread. Problematyczną kwestią pozostaje także wysokość transz, które mogą się okazać wyższe lub niższe niż określone w umowie. Dodatkowo utrudnia to obliczenie przez banki zadłużenia rzeczywistego. W obecnym czasie około połowa kredytów jest udzielana w obcej walucie. Bardzo popularne są franki szwajcarskie, także dolary i euro. Nową modą stają się jeny.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

Both comments and pings are currently closed.