Globalizacja a środki finansowe

Globalizacja a środki finansowe

Globalizacja jest to proces, który trwa już od wieków. Jego zalążkowa faza zaczęła się już na początku XVI w. Proces ten odnosi się w sposób bezpośredni lub pośredni do wszystkich sfer życia społecznego. Świat stał się jednym, wielkim, wspólnym systemem powiązanym zależnościami politycznymi, kulturowymi i nade wszystko gospodarczymi. Globalizacja jest procesem niezwykle złożonym, na którego składa się chociażby – tracenie suwerenności gospodarczej przez państwa, gdyż nie są w stanie w pełni kontrolować przemian gospodarczych na terytorium kraju; tworzenie się instytucji koordynujących przepływy kapitałów i towarów na światowym rynku; uprawnienia władcze i kompetencje państw narodowych zaczynają się nakładać z instytucjami ponadnarodowymi, co w konsekwencji zmienia, sposób funkcjonowania dzisiejszych społeczeństw; na zarządzanie procesami gospodarczymi największy wpływ mają światowe elity finansistów i prezesi globalnych korporacji o charakterze ponadnarodowym; powiązania i zależności pomiędzy państwami ulegają pogłębieniu na skutek swoistego ujednolicenia rynku, produkcji i zatrudnienia; wytworzenie się głównej funkcji państwa polegającej na negocjacji zasad współpracy i wymiany na pograniczu tego co lokalne z globalnym, dla zmaksymalizowania korzyści dla obywateli danego kraju; coraz większa koncentracja środków finansowych w grupie najbardziej bogatych

[Total: 2    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.