Firmy w kraju

Firmy w kraju

Swobodniejszy przepływ technologii i rozwiązań technicznych, wpłynął na wydajność produkcyjną wielu firm..Zwiększenie wydajności przedsiębiorstw i wdrażanie nowych technologii to bez wątpienia pozytywny wpływ postępu technologicznego, na tempo którego wielki wpływ ma proces globalizacji. W skali makro pozwala to na wydajniejsze gospodarowanie zasobami naturalnymi, energią i siłą roboczą. Jednak zjawisko to pociąga za sobą też niepozytywne konsekwencje. W wyniku owego postępu technologicznego, zapotrzebowanie na siłę roboczą sukcesywnie redukuje się, przyczyniając się do zwiększenia rzeszy bezrobotnych. Kolejnym sposobem w jaki proces globalizacji wpływa na kształt rynku pracy w Polsce są migracje zarobkowe. Otwarcie granic w ramach Unii Europejskiej, stworzyło możliwość poszukiwania pracy poza granicami państwa polskiego. Nawet za prace wymagającą mniejszych kwalifikacji możliwym staje się uzyskania dużo wyższych zarobków w wysoko rozwiniętych państwach zachodnich. Dla wielu obywateli polski otwiera to możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy, której brakowało w kraju, a zarazem dla państwa oznacza to mniejszy odsetek bezrobocia. Z drugiej strony Polska pod względem pracy, nie jest atrakcyjna dla obywateli dużo biedniejszych państw, ponieważ najwyraźniej wolą przebyć dodatkowe kilkaset kilometrów aby zarabiać w euro czy funtach.

[Total: 2    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.