Depozyt bankowy

Depozyt bankowy

Depozyt bankowy polega na powierzeniu określonej kwoty pieniężnej lub innej wartości bankowi. Bank ten zobowiązuje się do przechowania tych środków. W ten sposób zgromadzone środki, banki wykorzystują do udzielania kredytów innym podmiotom. Na rynku można wyróżnić depozyty a ’vista, czyli na żądanie. Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bieżących. Właściciel rachunku ma do nich nieograniczony dostęp w każdej chwili. Depozyty te są bardzo nisko oprocentowane lub w ogóle. Następny rodzaj to depozyty terminowe zwane lokatami terminowymi. Założenie lokaty terminowej polega na powierzeniu bankowi, na z góry określony czas, kwoty pieniężnej. Właściciel tych środków, przed upływem terminu końca lokaty, nie może mieć dostępu do tych środków. Lokaty terminowe są zdecydowanie wyżej oprocentowane niż a ‘vista. Po zakończeniu trwania lokaty terminowej, bank zwraca wpłaconą kwotę powiększoną o zgromadzone odsetki. Występują także depozyty, od których nie trzeba odprowadzać podatku od dochodów kapitałowych. Jeśli chodzi o depozyty terminowe, na rynku bankowym istnieje bardzo silna konkurencja między bankami. Banki starają się przyciągać do siebie klientów, wraz z ich oszczędnościami.

[Total: 2    Average: 4/5]

Both comments and pings are currently closed.