Archive for the ‘finanse’ Category

Kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumpcyjny

Jednym z rodzajów pomocy finansowej udzielanej klientom przez bank jest przyznanie kredytu konsumpcyjnego. Dotyczy to sytuacji, w której osoba fizyczna potrzebuje w szybkim czasie pewnej ilości gotówki, jednak nie tak dużej jak np. w przypadku zakupu mieszkania. Musi to być osoba pełnoletnia, o stałym źródle dochodu. Jest udzielany na cele bezpośredniego spożytkowania, nie na cele […]

Karty płatnicze

Karty płatnicze

Banki oferują swoim klientom możliwość dokonywania opłat nie tylko za pomocą gotówki, ale również kart płatniczych – plastikowych, elektronicznych. Wyróżnia się ich kilka rodzajów: kredytowe, z odroczonym terminem płatności, debetowe, obciążeniowe, przedpłacone, wirtualne. Pod względem technicznym dzieli się je na karty magnetyczne, chipowe, zbliżeniowe; o zasięgu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Są one zabezpieczane kodem PIN […]

Lokata progresywna

Lokata progresywna

Lokata progresywna polega na możliwości dopłacania dodatkowych kwot pieniężnych do wcześniej założonej lokaty. Wysokość tych kwot jest ustalana indywidualnie między bankiem a klientem. Jest to wygodny sposób oszczędzania. Wpłacanie dodatkowych kwot, nie wymaga podpisywania kolejnej umowy z bankiem. Jest to wygodne rozwiązanie dla osób, które co jakiś czas mają większy przypływ gotówki i pragną ją […]

Lokata bankowa

Lokata bankowa

Banki w swoich usługach przewidują zakładanie lokat. Jest to oddanie na przechowanie pewnej sumy pieniędzy. Jest ich kilka rodzajów: terminowa, dynamiczna, rentierska, pieniężna, dwuwalutowa, depozyt międzybankowy i bankowy. Terminowa oznacza umieszczenie pieniędzy w banku na określony czas, po upływie którego wracają z odsetkami do właściciela. Można ją odnowić, po upływie umowy przedłużyć o kolejny okres […]

Bank uniwersalny

Bank uniwersalny

Bank uniwersalny prowadzi większość operacji bankowych. Przeważająca liczba banków działających na rynku europejskim to banki uniwersalne. Bank ten nie specjalizuje się w żadnej konkretnej dziedzinie, nie ma żadnych ograniczeń w zakresie prowadzonej działalności. Bank uniwersalny zaliczany jest do banków komercyjnych. Głównym celem banku jest osiąganie zysku z prowadzonej działalności, a także zaspokajanie potrzeb swoich klientów […]

Karta bankomatowa

Karta bankomatowa

Karta bankomatowa, jak sama nazwa wskazuje, służy do dokonywania wszelkich transakcji związanych z bankomatem. Przy pomocy tej karty, można wypłacać gotówkę z bankomatu, sprawdzać stan konta w bankomacie. Możliwa jest także zmiana kodu PIN i wydrukowanie zestawienia dokonanych transakcji, również z bankomatu. Karta bankomatowa nie ma właściwości płatniczych, co oznacza, że nie można tą kartą […]

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest jedną z możliwości, dzięki której można sfinansować zakup własnego lokum – domu lub mieszkania. Jest to kredyt długoterminowy, banki najczęściej określają jego górną granicę oddania na 40 lat. Jest jednym z najtańszych rozwiązań, z drugiej jednak strony wymaga dopełnienia największej liczby formalności. W przypadku wystąpienia o przyznanie kredytu bank najpierw sprawdza zdolność […]

Bank komercyjny

Bank komercyjny

Bank komercyjny nazywany jest bankiem handlowym. Bank jest instytucją finansową, która zajmuje się przeprowadzaniem przepływu pieniężnego pomiędzy ludnością a jednostkami gospodarczymi. Generalnie przyjmuje on depozyty pieniężne od jednych podmiotów, a następnie pożycza jednostki pieniężne innym po wyższej cenie. Bank komercyjny najczęściej funkcjonuje w formie spółki akcyjnej. Podlega kontroli ze strony banku centralnego

Kredyt a pożyczka

Kredyt a pożyczka

Często wiele osób myli pojęcie pożyczki i kredytu. Pożyczka polega na udzieleniu na określonych zasadach pewnej kwoty pieniędzy lub przedmiotów na ustalony czas. Może być on też nieokreślony z góry, ale w tej sytuacji w momencie zażądania zwrotu klient jest zobowiązany do oddania długu w przeciągu sześciu tygodni. W przypadku kredytu w grę wchodzą tylko […]

Operacje bankowe

Operacje bankowe

Operacje bankowe nazywane są czynnościami bankowymi. Ogólnie są to usługi i produkty, jakie bank ma w swej ofercie. Operacje bankowe odbywają się pomiędzy bankiem a jego klientami, którymi mogą być osoby fizyczne, podmioty gospodarcze. Mają one zazwyczaj charakter finansowy. Operacje bankowe można podzielić na aktywne, pasywne, pośredniczące. Operacje aktywne polegają na udzielaniu przez bank, kredytów, […]