Bankowe papiery wartościowe

Bankowe papiery wartościowe

Banki oprócz usług kredytowych oraz związanych z prowadzeniem kont zajmują się emisją i rozpowszechnianiem bankowych papierów wartościowych. Jest to jeden ze sposób inwestowania posiadanych pieniędzy. Fundusze na ten cel pochodzą przede wszystkim ze źródeł banku. Tę działalność regulują przepisy prawa bankowego. Dzięki temu gromadzą dodatkowe środki pieniężne w walucie polskiej i obcej. Każdy z papierów ma wartość nominalną oraz określoną stopę oprocentowania z tytułu nabycia. Ich zwrot i wypłata nie może nastąpić przed upływem określonego terminu. Mogą zawierać imienne dane lub być wystawione na okaziciela. Każdy papier ma swój unikatowy numer seryjny oraz datę wyemitowania. Jego ważność potwierdza obecność podpisów pełnomocnika banku oraz nabywcy. Banki mają zakaz udzielania pożyczek i kredytów celem nabycia papierów wartościowych, które same rozprowadzają. Bank zaciąga dług wobec osób, które emitowane przez niego papiery nabędą. Instytucje mogą podawać do publicznej informacji fakt emisji, warunki nabycia, terminy składania ofert oraz ich wykupu, dane dotyczące oprocentowania, nie mogą natomiast porównywać swoich propozycji z innymi dostępnymi na rynku. Jest to jeden ze sposobów ulokowania pieniędzy na pewien okres czasu. Różnią się one od lokat i depozytów. Są dużo wyżej oprocentowane, jednak z ich zakupem wiąże się większe ryzyko utraty pierwotnej wartości. Mogą być przedmiotem danym w zastaw lub puszczonym w dalszy obrót.

[Total: 2    Average: 4.5/5]

Both comments and pings are currently closed.