Bank uniwersalny

Bank uniwersalny

Bank uniwersalny prowadzi większość operacji bankowych. Przeważająca liczba banków działających na rynku europejskim to banki uniwersalne. Bank ten nie specjalizuje się w żadnej konkretnej dziedzinie, nie ma żadnych ograniczeń w zakresie prowadzonej działalności. Bank uniwersalny zaliczany jest do banków komercyjnych. Głównym celem banku jest osiąganie zysku z prowadzonej działalności, a także zaspokajanie potrzeb swoich klientów z zakresu prowadzonych usług bankowych. Do świadczonych przez niego usług, można zaliczyć transakcje kredytowe, depozytowe, działalność ubezpieczeniową. Prowadzi także transakcje związane z obrotem papierami wartościowymi, działalność maklerską, doradztwo korporacyjne, świadczy usługi dotyczące funduszy inwestycyjnych. Bank uniwersalny zazwyczaj prowadzi dobry program marketingowy. Obecnie, na rynku każdy bank prezentuje swoje produkty za pomocą reklamy. Reklama jest niezmiernie istotna dla sprawnego funkcjonowania banku. Reklamy produktów bankowych najczęściej pojawiają się w telewizji, Internecie. Reklama występuje także w formie roznoszonych ulotek, lub ulotek znajdujących się w oddziałach banku. Reklamy pojawiają się również w różnego rodzaju gazetach.

[Total: 2    Average: 3.5/5]

Both comments and pings are currently closed.