Bank komercyjny

Bank komercyjny

Bank komercyjny nazywany jest bankiem handlowym. Bank jest instytucją finansową, która zajmuje się przeprowadzaniem przepływu pieniężnego pomiędzy ludnością a jednostkami gospodarczymi. Generalnie przyjmuje on depozyty pieniężne od jednych podmiotów, a następnie pożycza jednostki pieniężne innym po wyższej cenie. Bank komercyjny najczęściej funkcjonuje w formie spółki akcyjnej. Podlega kontroli ze strony banku centralnego. Działalność tego banku nastawiona jest na osiąganie zysku. Bank komercyjny prowadzi rachunki bankowe osób fizycznych, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych. Zajmuje się udzielaniem kredytów i przyjmowaniem depozytów terminowych. Oprócz tego, bank komercyjny prowadzi biura maklerskie, skupuje i sprzedaje waluty. Finansuje także zakupy towarów i usług na raty. Działalność banku wiąże się z dużym stopniem ryzyka, które bank musi ponosić, aby osiągnąć zamierzony zysk. Banki komercyjne można podzielić na banki prywatne, banki z zagranicznym kapitałem i banki z kapitałem państwowym. Biorąc pod uwagę przedmiot działalności, dzieli się je na uniwersalne i wyspecjalizowane. Bank komercyjny musi działać w oparciu o ustanowione regulaminy oraz zgodnie z ustawami w państwie.

[Total: 2    Average: 3/5]

Both comments and pings are currently closed.