Bank hipoteczny

Bank hipoteczny

Bank hipoteczny zajmuje się udzielaniem kredytów na cele budowlane, mieszkaniowe, na przykład na zakup mieszkania, budowę domu. Ponadto, może udzielać kredytów hipotecznych na budownictwo przemysłowe. Bank hipoteczny pośredniczy pomiędzy rynkiem nieruchomości a rynkiem finansowym. Bank hipoteczny przede wszystkim udziela kredytów hipotecznych zabezpieczonych hipoteką. Może także udzielać kredytów niezabezpieczonych hipoteką, ale na warunkach specjalnych. Bank hipoteczny dokonuje również emisji hipotecznych listów zastawnych i publicznych listów zastawnych.W przypadku niespłacenia przez dłużnika kredytu, bank ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami dłużnika, dochodzenia swoich praw z danej nieruchomości. Od kilku lat w Polsce, banki hipoteczne odgrywają bardzo dużą rolę. Związane jest to z rosnącym zapotrzebowaniem na domy, mieszkania. Popularne stało się budowanie, kupowanie na kredyt. Ludzie w tej kwestii podejmują coraz większe ryzyko. Obecnie na rynku funkcjonuje duża ilość banków hipotecznych. Klienci mogą porównywać oferty banków, wybierać te najkorzystniejsze dla nich. Występuje duża konkurencja między bankami hipotecznymi, banki starają się tworzyć jak najlepsze oferty.

[Total: 2    Average: 3.5/5]

Both comments and pings are currently closed.